Alma och Byggvesta i stor affär med Väsbyhem

Fastigheterna Vilunda 6:80, Vilunda 6:81 och Vilunda 6:82 inom området Optimus i centrala Upplands Väsby Foto: Alma Propertys Partners

Alma Property Partners och Byggvesta säljer de kommersiella fastigheterna Vilunda 6:80, Vilunda 6:81 och Vilunda 6:82 i Optimusområdet i centrala Upplands Väsby till Väsbyhem. Transaktionen sker till ett underliggande fastighetsvärde av 340 miljoner kronor. Inom ramen för affären kommer Alma och Byggvesta också att avyttra kommersiella byggrätter motsvarande cirka 4,800 kvm till Väsbyhem när den pågående detaljplanen för Optimus får laga kraft.

Optimusområdet ligger centralt i Väsby, mellan järnvägen och Optimusvägen, strax söder om Upplands Väsby pendeltågsstation. Syftet med detaljplanen för Optimus är att skapa en ny stadsdel med sex kvarter innehållande bostäder, förskola, service och verksamheter. Efter transaktionen med Väsbyhem behåller Alma och Byggvesta fastigheten Vilunda 6:42 i Optimusområdet, där planförslaget möjliggör byggandet av cirka 70,000 kvadratmeter nya bostäder.

‟Affären gör att Upplands Väsby kommun kan samla en stor del av sin verksamhet inom Optimusområdet, vilket är positivt för utvecklingen av den nya stadsdelen som kommer att växa fram de kommande åren. Vi ser fram emot att slutföra arbetet med detaljplanen och realisera Optimus fulla potential,” säger Stefan Albinsson, Partner och chef för Asset Management på Alma Property Partners.