Samarbete för hållbarhet - Wihlborgs och Voyado förnyar armaturen

Foto: Whilborgs

Den södra delen av fastigheten Armaturen i centrala Lund genomgår nu en omvandling till en modern arbetsplats för SaaS-bolaget Voyado. Utanför skapas en välkomnande entré med grönska, medan insidan kombinerar moderna installationer med de äldre detaljerna från Armaturfabrikens historia. Hållbarhet, långsiktig förvaltning och samarbete är kärnvärdena för detta projekt, som förväntas vara färdigt till hösten 2024.

Armaturen har en historisk betydelse som en viktig del av stadsmiljön i centrala Lund sedan 1800-talet. Ursprungligen var fastigheten en fabrik för tillverkning av kranar, ventiler och matare till järnvägsvagnar. Sedan Wihlborgs övertog förvaltningen på 90-talet har fastigheten gradvis förvandlats till kontorslokaler, inklusive en omsorgsfull tillbyggnad av glas på taket. Nu fortsätter omvandlingen genom att renovera den "bortre" delen av huset.

Dorota Kijewska, projektledare för omvandlingen, förklarar: "Genom Voyados nya etablering i Armaturen kommer vi att förnya de södra delarna av huset, tidigare använda som postterminal och parkering. Vi planerar att skapa en modern och inbjudande entré som kommer att förbättra stadsmiljön."

Under ledning av Wihlborgs har Armaturen gradvis förvandlats till kontorslokaler av hög kvalitet. År 2015 slutfördes en tillbyggnad av glas som erbjuder en fantastisk utsikt över Lund.

Renoveringen är utförd med stor omsorg för att bevara husets hållbarhet och karaktär. Genom hela processen bevaras material och detaljer från den ursprungliga konstruktionen för att integreras i Voyados nya kontor.

Arkitekturen på Armaturen präglas av amerikansk industriell stil och ritades av A.B. Jakobsson, som även var ansvarig för stora projekt i Österrike och Frankrike.

Projektet genomförs med en stark inriktning på långsiktig förvaltning, med fokus på kvalitativa materialval och installationer för att säkerställa husets långsiktiga hållbarhet. Ett nära samarbete mellan projektavdelningen och förvaltningen möjliggör utbyte av kunskap och säkerställer att beslut tas med hänsyn till framtida behov och hållbarhet.

En av målsättningarna är att framtida underhåll ska kunna genomföras av förvaltningen utan att störa hyresgästernas dagliga verksamhet, samtidigt som man skapar flexibilitet för framtida anpassningar. Till exempel har el-centraler och nätverksutrustning flyttats till Wihlborgs eget teknikutrymme för att underlätta framtida förändringar.