Framtidens intelligenta och uppkopplade hissar är redan här

Uppkopplade hissar möjliggör proaktivt underhåll som minimerar antalet driftstopp. Foto: KONE

För drygt fyra år sedan installerades Sveriges första uppkopplade hiss. Sedan dess har mycket hänt, bland annat har många hissar blir alltmer intelligenta, avancerade och smarta. Hissen har gått från ett sätt att transportera sig mellan olika våningsplan till att även kunna erbjuda uppkopplade upplevelser och möjliggöra proaktivt underhåll som förlänger hissens livslängd. De intelligenta uppkopplade hissarna gör dessutom hissåkandet till en upplevelse med infotainment och rörligt medieunderhåll som underhåller och inspirerar.

Text: Annika Wihlborg

Välfungerande, driftsäkra och effektiva hissar är en viktig del av en fastighet, inte minst på kontor, sjukhus och i andra kommersiella fastigheter där många människor rör sig. En uppkopplad hiss ökar dessutom attraktiviteten för såväl fastighetsägare som besökare. Med en uppkopplad hiss är det möjligt att integrera hisstatusdata med byggnadens ledningssystem för en effektivare övervakning och felsökning. För användarna blir vardagen smidigare och bekvämare genom att kunna anropa hissen från sin mobiltelefon, vilket minimerar väntetiderna. Hissar är numera helt enkelt en självklar del av en uppkopplad och intelligent fastighet och kan bland annat användas till att optimera flödet av personer som använder hissarna.

b
Hissar är numera en självklar del av en uppkopplad och intelligent fastighet och kan bland annat användas till att optimera flödet av personer som använder hissarna. Foto: KONE

Dataanalys möjliggör proaktivt hissunderhåll

Med en uppkopplad hiss kan fastighetsägare bland annat fjärraktivera digitala tjänster vid behov och att skräddarsy hissupplevelsen för användaren. KONE, som var tidigt ute med uppkopplade hissar i Sverige, har exempelvis lanserat en servicetjänst som använder hissutrustningens data för att kunna förutse hissens underhållsbehov, vilket gör att eventuella hissproblem snabbt kan upptäckas och åtgärdas innan det leder till driftstörningar.

Tjänsten baseras på att data från hissarna levereras och analyseras dygnet runt. En fördel med uppkopplade hissar är att eftersom data från hissen kontinuerligt samlas in och analyseras så öppnas nya möjligheter för proaktivt underhåll upp. Det gör att hissens livslängd kan förlängas. Samtidigt minimeras antalet driftstopp. En uppkopplad hiss kan även sänka energiförbrukningen, vilket ökar tillgängligheten för boende eller andra som nyttjar hissen.

b
De uppkopplade hissarna öppnar också upp nya möjligheter att förhöja användarupplevelsen, exempelvis genom musik som valts för att förstärka ett specifikt varumärke, atmosfär eller känsla. Foto: KONE

Underhållning och ökad bekvämlighet

De uppkopplade hissarna öppnar också upp nya möjligheter att förhöja användarupplevelsen, exempelvis genom musik som valts för att förstärka ett specifikt varumärke, atmosfär eller känsla. Även infotainment, alltså olika typer av skärmar med rörligt medieinnehåll och infotainment som kan användas för att informera, inspirera och underhålla i hissen. Det går också att koppla ihop med att andra bekvämlighetslösningar som exempelvis automatiska dörrar och garage. Internet of Things har på allvar gjort sitt inträde i hissbranschen och den utveckling vi ser idag är sannolikt bara början på en ny generation ännu intelligentare hissar.