Poseidons renoveringsstrategi - Från förstudie till återbruk

Keyvan Taghipour (Poseidon) & Nils Persson (Wikström) Upphovsrätt: Wikström Installationskonsult AB Av: Hannes Almeräng

Det kommunala bostadsbolaget Poseidon i Göteborg står inför omfattande renoveringsutmaningar i många av sina fastigheter. Wikström har varit involverade från förstudie till projektering.

I förstudiefasen granskar Wikström värme- och ventilationssystem, tappvatten och avloppssystem i Poseidons fastighetsbestånd. Efter att ha bedömt statusen föreslås åtgärder, vilket ofta inkluderar stamrenoveringar och nya tätskikt i badrummen, särskilt i äldre fastigheter.

"Vårt arbete handlar framför allt om att konkretisera alternativ i förstudien så att Poseidon kan fatta välgrundade beslut i nästa steg. Ibland utreder vi olika alternativ, ibland är alternativen redan givna," säger Adam Krantz från Wikström.

En viktig aspekt i förstudiefasen är tillgänglighet och långsiktighet, med sikte på att renoveringar ska hålla minst 50 år framåt. En central utmaning är också att främja återbruk av material, vilket är en prioriterad del av Poseidons miljöstrategi med målet att halvera klimatpåverkan från ombyggnationer till 2025 jämfört med 2020.

"Vi måste ta hänsyn till dagens energi- och miljökrav, materialgarantier från tillverkare och servicegarantier från entreprenörer. Dessutom kräver hanteringen av återbrukade material under byggtiden särskild uppmärksamhet," säger Nils Persson från Wikström.

Ett av de mer avancerade projekten är renoveringen av flerbostadshusen på Kallebäcksvägen 3, 5 och 7, byggda på 1930-talet. Förstudien och projekteringen är avslutade, och samrådet med hyresgästerna är genomfört.

"Hyresgästsamrådet är en viktig del av processen, men också resurskrävande. Vi har haft fem samråd med hyresgästerna i Kallebäck innan projektet blev klart," säger Keyvan Taghipour, projektchef hos Poseidon.

Stamrenoveringar och badrumsrenoveringar tar vanligtvis 6-12 veckor per lägenhet, och efter samrådsprocessen förhandlar Poseidon och Hyresgästföreningen om nya hyror. Vid renoveringar fokuseras ofta på stambyten, men också på andra delar som fönster, tak och fasader för att förlänga husens livslängd.

"Återbruk är numera en integrerad del av våra projekt, även om det tar sig olika uttryck. Vi strävar efter att återanvända material så långt det är möjligt, även om vissa komponenter, som gamla handtag på kranar, kan behöva ersättas med nya för att säkerställa kvalitet," tillägger Keyvan Taghipour.

"Vi arbetar aktivt med att utveckla interna verktyg för att hantera återbruksfrågan, vilket är en spännande utveckling för vårt arbete," avslutar Nils Persson från Wikström.