Wallenstams satsning på Kaserntorget 6

Foto: Wallenstam

Återbruk, gröna hyresavtal och inflyttningsklara fullservicekontor har varit huvudfokus för utvecklingen av Wallenstams fastighet på Kaserntorget 6. Denna medvetna satsning har snabbt lett till fyra kontorsuthyrningar som totalt omfattar 1 400 kvadratmeter, med nya hyresgäster som Actea, Group M, MojoDoo och Plint.

– Kaserntorget 6 har fungerat som en pilot för vår helhetslösning där vi erbjuder kunder inflyttningsklara kontor med trådlös uppkoppling, mötesteknik, larm- och brandskyddssystem, digitala nycklar och städning. Allt är klart när kontraktet undertecknas. Detta hållbarhetsfokus har resulterat i attraktiva och långsiktiga kontorslokaler, säger Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vice vd för Wallenstam.

Fastigheten planeras att certifieras enligt ”Miljöbyggnad iDrift”. Under utvecklingen har Wallenstam prioriterat att utnyttja byggnadens befintliga resurser för att öka cirkulära materialflöden och minska nytillverkning. Denna satsning har lockat hyresgäster inom management, utveckling, digital modernisering, media, kommunikation samt språk och teknik. Återbruket inkluderar att bevara planlösningar och återanvända dörrar, glaspartier, pentryn och takplattor. Material som inte kunde återanvändas har donerats till Brattöns Återbruk.

– Eftersom lokalerna är optimerade efter ombyggnationen behövs inga större renoveringar vid framtida omflyttningar. Detta minskar både avtals- och tillträdestider och minskar fastighetens koldioxidavtryck, säger Anders Forsling, kundchef kommersiellt för Wallenstam i Göteborg.

Actea Consulting var de första att flytta in i april.

– Vi på Actea är glada över våra nya, moderna lokaler. Att arbeta i en toppmodern miljö mitt i Göteborg är en stor förmån som uppskattas av alla våra medarbetare. Vi ser fram emot fortsatt tillväxt och utveckling i dessa inspirerande omgivningar, säger Helen Palm, affärs- och marknadschef på Actea.

Förutom de nya, funktionella kontorsytorna i en funkisbyggnad, har hyresgästerna på Kaserntorget 6 tillgång till cykelladdningsplatser, en trevlig terrass och en möblerad innergård. Dessutom främjas biologisk mångfald på fastighetens tak med ett biotoptak samt klättrande grönska, insektshotell, fågelholkar och fågelbad. Arkitektbyrån Krook och Tjäder stod för ombyggnationen.