Stendörren köper industri- och lagerfastigheter i Botkyrka och Södertälje

Fastighet Lyftkranen. Fotot: Stendörren

Stendörren Fastigheter har nyligen köpt två industri- och lagerfastigheter. Fastigheterna Skyttbrink 46 i Botkyrka och Lyftkranen 3 i Södertälje har förvärvats från privata säljare. Det totala fastighetsvärdet är cirka 62 miljoner kronor.

Stendörren Fastigheter har redan tagit över Skyttbrink 46, medan tillträde till Lyftkranen 3 är planerat till den 30 augusti 2024. Förvärvet av dessa fastigheter är tänkt att stärka företagets portfölj inom industrisektorn. Den uthyrningsbara ytan är sammanlagt 3 235 kvadratmeter, och båda fastigheterna är fullt uthyrda. Skyttbrink 46 och Lyftkranen 3 är belägna i respektive Botkyrka och Södertälje.