Nya Hovås vinner prestigefylld NCSC Award för innovativ stadsutveckling

Bild: Nya Hovås

Nya Hovås har blivit tilldelat en framstående utmärkelse inom "kommersiell platsutveckling" vid NCSC Awards 2024, en tävling som erkänner enastående prestationer inom detaljhandel och stadsutveckling i Norden. Sara Garfvé, VD för Broods, uttrycker att utmärkelsen belönar områdets unika tillvägagångssätt för stadsplanering och dess framgångar med hållbara lösningar.

Nya Hovås utmärker sig genom sin hållbara design och innovativa lösningar. Med fokus på tillgänglighet har stadsdelen säkerställt att alla typer av funktioner, från kollektivtrafik och parkering till promenad- och cykelstråk, är lättillgängliga för alla invånare och besökare.

Juryn framhöll särskilt den innovativa planeringen av parkeringslösningar och samutnyttjandet av lokaler och funktioner. Genom samarbete mellan natt- och dagbefolkning har området lyckats skapa tillgängliga parkeringsplatser utan att överbelasta parkeringsinfrastrukturen. Detta har förbättrat tillgängligheten samtidigt som det minskar miljöpåverkan, förklarar Sara Garfvé.

Nya Hovås är en privatägd stadsdel där det mesta är tillgängligt inom tre minuters gångavstånd. Hyresgästerna är noggrant utvalda och butiker, restauranger och träningscenter har anpassade öppettider för att möta invånarnas och besökarnas behov. Detta är ett tydligt exempel på stadsdelens engagemang för att skapa en levande och dynamisk miljö, mitt emellan hav och skog, där alla kan trivas.

Utmärkelsen från NCSC Awards är en hyllning till Nya Hovås engagemang för hållbar utveckling och innovation, trots att deras unika karaktär inte passar in i traditionella tävlingskategorier. Stadsdelen fortsätter att vara en förebild för andra områden som strävar efter att skapa hållbara, inkluderande och levande platser för både boende och besökare, avslutar Sara Garfvé.