Skåne i topp när det gäller husbyggnadsinvesteringar

Skåne i topp bland storstadslänen när det gäller husbyggnadsinvesteringar, bild: Navet

I Skåne bedöms den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar för 2020 att landa strax över 2019 års volym. Det kan jämföras med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, där husbyggnadsinvesteringarna bedöms ha minskat med ca 3 respektive 10 procent. Det visar NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för Sveriges byggmarknad, som levereras en gång i kvartalet.

NAVET Analytics har tidigare rapporterat om hur husbyggnadsinvesteringarna väntas utvecklas på riksnivå. Dock är de regionala skillnaderna stora och en jämförelse mellan de tre storstadslänen visar att Skåne sannolikt går vinnande ur 2020. Det fjärde kvartalet återstår innan året kan summeras helt, men prognoser från NAVET Analytics indikerar en svag uppgång för det sydliga länet, medan prognoserna för Stockholm och Västra Götaland pekar på minskade investeringsvolymer. Den positiva utvecklingen i Skåne drivs i huvudsak av kraftigt växande husbyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler samt inom kontor- och handelslokaler, medan minskade nybyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus istället påverkar i motsatt riktning.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg