Statens fastighetsverk har utsett FOJAB för utveckling i Blekinge skärgård

Utklippan i Karlskrona skärgård.

Statens fastighetsverk har utsett Mattias Hedberg Ek, arkitekt på FOJAB, till husarkitekt för Karlskronas skärgårdsöar. Det nyinrättade uppdraget handlar till stor del om att göra skärgårdsbyggnaderna mer tillgängliga för allmänheten.

Öarna med sina byggnader är landmärken och symboler för Karlskrona och berättar om hur örlogsstaden och dess viktiga hamn skyddats. Flera av anläggningarna är statliga byggnadsminnen. Tidigare har husarkitektuppdraget för öarna ingått i ett samlat uppdrag för hela Karlskrona, som Statens fastighetsverk nu väljer att dela upp på tre. 

 

bild
Kurrholmen. Foto: Ann Karlberg

Bred kompetens
– Vi märker att intresset för Blekinges skärgård bara växer och vi sitter på en oslipad diamant i dessa öar. Vi hade flera kvalificerade sökande till uppdraget, där Mattias Hedberg Ek var den som ansågs mest lämplig och med en bra konsultgrupp i ryggen, säger Maria Nordh, fastighetschef SFV Syd.

Mattias Hedberg Ek är arkitekt på FOJAB och har sedan tidigare uppdrag för Statens fastighetsverk som slottsarkitekt på Bäckaskog slott i nordöstra Skåne och husarkitekt för Residenset i Kristianstad. Han kommer att leda en generalkonsultgrupp från FOJAB som består av landskapsarkitekt Caroline Hjalmarsson, inredningsarkitekt Ewa Jeppsson, sakkunnig inom tillgänglighet Maria Listrup, ansvarig för Bas-P Lars Nilsson samt underkonsulter.

Tillgängliggöra för besökare
Uppdraget i Karlskrona skärgård handlar mycket om att öppna upp de unika miljöerna för besökare. Exempelvis att det ska finnas en brygga där båtar kan förtöja, att behovet av utrymningsvägar är tillgodosett, eller större insatser som installation av solceller på Utklippan för att säkra elförsörjningen.

– Fler ska kunna uppleva de fantastiska miljöerna i Karlskronas skärgård. Många av byggnaderna på öarna är inte speciellt enkla att uppleva idag och vi kommer att arbeta för att utveckla dem för besökare. Vi kommer att tillföra nya värden till de gamla kulturbyggnaderna, säger Mattias Hedberg Ek.

 

bild
Mattias Hedberg Ek. Bild: Fojab

 

Ansvar för helheten
  – Statens fastighetsverk är en viktig kund för oss, vi vill självfallet vara med och bidra till vårt gemensamma kulturarv. FOJAB har under lång tid varit engagerat i olika uppdrag för SFV, men sedan 2000-talets början har det vuxit fram en tydlig vilja hos oss att ta ett större ansvar för projektens helhet, som har lett till fler och större generalkonsultuppdrag. Vi har en ambition att bredda oss ytterligare inom kulturmiljövård och det här är ett steg i den riktningen, säger FOJABs vd Daniel Nord.

Uppdraget varar i tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år.

 

bild
Utklippan. Bild: Fojab

Fakta: SFV och uppdraget
Statens fastighetsverk (SFV) har som uppgift att förvalta och utveckla fastigheter som tillhör det nationella kulturarvet. I beståndet ingår slott, kungsgårdar, teatrar, museer, residens, borgar, ambassader, fästningar, försvarsverk och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /husarkitekter som generalkonsult. Arkitekten är rådgivare åt SFV i förvaltningen av de byggnader och anläggningar som tillhör området.