Hyreslägenheter med reducerad hyra I Örebro

Bild: Örebro kommun

Örebro kommun har tidigare berättat om att trångbodda familjer eller familjer som nyligen separerat ska få förtur till 20 nybyggda och prissänkta hyreslägenheter i Södra Ladugårdsängen. Nu har alla lägenheter fått hyresgäster och familjerna en möjlighet att bo i nyproduktion vilket kanske annars inte hade varit möjligt.

Örebro kommuns och bostadsföretaget Botryggs unika samarbete har grundats på att en del av lägenheterna i det nybyggda Kvarteret Startbanan blir bostadsrätter och den andra delen blir hyresrätter. En del av vinsten på bostadsrätterna har kunnat finansierat en lägre hyra till 20 hyresrätter, märkta primärt för trångbodda familjer eller familjer som nyligen separerat samt till dem med lägre inkomst.

- De senaste åren har det byggts många nya bostäder i Örebro, vilket är viktigt och bra, men nybyggt är ofta dyrt och en kommun har inte så många verktyg för att stimulera billigare bostäder, men tillsammans med Botrygg har vi utvecklat en modell för det. Det känns extra bra att de här 20 lägenheterna med extra låg hyra nu kunnat riktas till grupper med skriande behov av en lämplig lägenhet och till överkomlig kostnad, säger Ullis Sandberg, ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

14 av de 20 lägenheterna har gått till trångbodda familjer eller familjer som nyligen separerat, resterande sex till kontrakttagare med lägre inkomst. Lägenheterna har fördelats enligt principen först till kvarn och de sista inflyttarna görs i början av oktober.

- Vi har kunnat möta behovet av lägre hyra i en del av lägenheterna, genom att vi även fick möjlighet att bygga bostadsrätter i kvarteret. Vi är glada över att mer än 80 % av kontrakten på de extra prisvärda lägenheterna matchats mot målgrupperna trångbodda familjer och bostadsbehov på grund av separation, vilket var kommunens önskemål. Vi hoppas att även andra kommuner ser det här som en möjlighet, säger Adam Cocozza, VD för Botrygg.

- Detta pilotprojekt visar att det går att bygga hyreslägenheter med avsevärt lägre hyra än vad nyproduktion ofta har. Lägenheterna är fint integrerade i projektet, och Botrygg har uppfyllt samma höga krav som alla andra byggaktörer inom stadsutvecklingsprojektet Södra Ladugårdsängen, säger Erik Skagerlund, verksamhetschef för Mark- och exploatering,

Fakta
Kvarteret Startbanan ligger i Södra Ladugårdsängen som är en ny modern stadsdel med förskola och grundskola, intill fina parker och naturreservat med cykelavstånd till det mesta. Kvarteret har totalt 130 lägenheter. Bostäderna är på 2-5 rum och kök med bostadsytor mellan 69-111 m². Hyrorna för 2021 varierar mellan 7 168 kr/mån och 11 517 kr/mån och räknas upp årsvis i ordinarie hyresförhandlingar. Bland de lägenheter som ingår i samarbetet har en trerumslägenhet på 86 m2 en hyra på omkring 8 900 kronor/månad, jämfört med en normalhyra på cirka 13 000 kronor/månad.

Cirka 20 procent av lägenheterna kommer att ha en lägre hyra än normalt och hyresnivåerna låses fast i ett tomträttsavtal (sidoavtal) för en period om 15 år. Efter 15 år tillämpas bruksvärdeshyra.

För att kunna söka bostäderna med reducerad hyra behöver familjen nyligen separerat eller bo trångt med barn samt ha en stadigvarande inkomst, som minst motsvarar Kronofogdens förbehållsbelopp för dennes familjesituation.