Vasakronan i världstoppen bland fastighetsbolag

Sergelhusen. Foto: Sara Danielsson

I årets upplaga av GRESB placerar sig Vasakronan återigen i den absoluta världstoppen bland fastighetsbolag, både i undersökningen för befintliga fastigheter och i den för projektutveckling.

Idag, den 15 oktober, presenteras resultatet i 2021 års upplaga av GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark. Indexet används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar som behöver göras för att möta samhällsbyggnadssektorns omställningsbehov.

I årets undersökning deltog över 1 500 fastighetsbolag och fonder med totalt 117 000 fastigheter i 66 länder. Det samlade fastighetsvärdet motsvarar hisnande 5 700 miljarder USD ($5.7 trillion). Samtliga bolag bedöms inom flera olika områden som till exempel styrning, hållbarhetsrapportering, riskanalys och andel miljöcertifierade fastigheter, områden som Vasakronan arbetat målmedvetet och strukturerat med länge.

Vasakronan bedöms i två kategorier, befintliga fastigheter och projektutveckling, och bolaget ökar sina poäng i båda kategorierna. I kategorin befintliga fastigheter når Vasakronan 96 poäng av 100 möjliga. I kategorin projektutveckling når bolaget 99 av 100 poäng. Den höga andelen miljöcertifierade fastigheter och det systematiska energispararbetet är två av de områden där Vasakronan får mycket höga poäng. Som en konsekvens placerar man sig i det absoluta toppskiktet i båda undersökningarna.

- Vi är utsedda till global sektorledare i ett stort segment med stor konkurrens - kontor/handel. Det är ett fantastiskt gott betyg och ett direkt resultat av det systematiska arbete som vi under lång tid och på bred front har gjort inom ramen för hållbarhetsfrågorna. Inte minst digitaliseringen gör att vi nu på ett enkelt sätt kan följa upp och rapportera in kvalitetssäkrad hållbarhetsdata på fastighetsnivå i hela portföljen, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Johanna Skogestig poängterar samtidigt vikten av att inte slå sig till ro.

- Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat dramatiskt de senaste åren. Framför allt bland våra hyresgäster och långivare men även bland andra viktiga intressenter som till exempel kommuner. Konkurrensen ökar och vi behöver hela tiden vässa oss, inte minst på klimatsidan som för många är den enskilt största frågan. Där har vi satt ett extremt tufft mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030.

Anna Denell är hållbarhetschef på Vasakronan och hon ser ett växande intresse för sociala frågor som trygghet, säkerhet samt arbetsmiljö- och villkor i leverantörsledet.

- Det är lätt att tappa bort den sociala dimensionen av hållbarhet men det är enormt viktiga frågor för alla som är verksamma i samhällsbyggnadssektorn. Här finns ett stort jobb att göra så det är glädjande att se att även de frågorna är på frammarsch. Jag tar det som intäkt för att det numera är uppenbart för alla att det är lönsamt att integrera hållbarhetsfrågorna i sin affärsmodell på riktigt.