Malmö Arena Tower blir ett nytt landmärke i stadsdelen Hyllie

Malmö Arena Tower är en multifunktionsbyggnad fördelad på flera huskroppar. Bildkälla: Wingårdh & Medarbetare

Text: Annika Wihlborg

I anslutning till Malmö Arena i stadsdelen Hyllie, ett stenkast från Öresundsbrons fäste, byggs Malmö Arena Tower. Det är en multifunktionsbyggnad som bland annat kommer att bestå av lägenheter samt kontorslokaler. I maj 2019 räknar byggherren Parkfast med att Malmö Arena Tower ska stå klart.

Arenakvarteret med Malmö Arena och Malmö Arena Hotel, som stod klart 2015, blir komplett med Malmö Arena Tower. Våren 2017 togs det första spadtaget till Malmö Arena Tower som är belägen längs Hyllie vattenparksgata och Arenagatan. Fastigheten får en samlad yta på 15 000 kvadratmeter, varav 7000 kvadratmeter är reserverat för kontor- och sjukvårdsverksamhet. Resterande ytor kommer att bli lägenheter med en fantastisk utsikt över Malmö och Köpenhamn.

 

Malmö Arena Hotel utökas med åttio rum

 

I direkt anknytning till Malmö Arena Tower kommer Malmö Arena Hotel även att byggas ut med minst 80 rum samt parkering. Malmö Arena Tower, som ritats av arkitektbyrån Wingårdhs, kommer bestå av flera byggnader med olika funktioner. Den högsta huskroppen planeras ligga 85 meter över havet.

 

Faktaruta; Malmö Arena, etapp två, nybyggnad av hotell och kontor i Hyllie, Malmö

Byggherre: Parkfast Arena Hotellfastighets AB

Arkitekt: Wingårdh & Medarbetare

Konstruktör: Structor

Omfattning: 15000 kvadratmeter

Projektkostnad: 140 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart juni 2018, beräknas stå klart maj 2019