Balder köper i Stockholm, Helsingfors och London

Bild: Balder.

Balder har i tre transaktioner avtalat om att förvärva fyra fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 28 000 kvm för cirka 1 600 Mkr. Fastigheterna i Stockholm och London utgörs i huvudsak av kontor och utbildning och fastigheten i Helsingfors utgörs av hotell.

Samtliga fastigheter ligger i de centrala delarna av huvudstäderna. Fastigheten i London har tillträtts under kvartal 2, Fastigheten i Finland tillträds i kvartal 3 och Stockholmsfastigheterna tillträds i Q4.

Största hyresgästerna är Stockholms Konstnärliga Högskola, A house, Scandic, Tysk-Svenska Handelskammaren och Spendrups.