Wallenstam ökar ägandet i Convendum

Foto: Wallenstam

Wallenstam ökar ägandet i Convendum som växer och expanderar internationellt.

Convendum öppnade 2016 sitt första Coworking space i Stockholm, och är nu uppe i 16 Coworking spaces och fyra Coliving fastigheter i Sverige. Bolaget håller sedan starten en tillväxttakt på 100 procent per år. 

Fastighetsbolaget Wallenstam som sedan tidigare köpt in sig som delägare i CONVENDUM utökar nu sitt ägande i bolaget, från 25 till 30 procent, och är näst största ägaren efter Håkan Jeppsson.

Under 2020 lanseras två nya produkter. Big Office, som är en kontorslösning med fullservice för större bolag från 50 personer och uppåt. Coliving, fullt utrustade företagsbostäder i centrala lägen för bolag som vill erbjuda sina anställda lägenheter i preimumklassen.