Jättefusion i byggbranschen

YIT:s huvudkontor i stadsdelen Kottby i Helsingfors, Finland. Foto: YIT

Byggnadsbolagen Lemminkäinen och YIT fusioneras och därmed uppstår ett nytt stort företag på den nordeuropeiska marknaden. Företagens affärsområden kompletterar varandra, heter det i ett pressmeddelande.

Fusionen förverkligas så att Lemminkäinen går in i YIT. Det nya företagets sammantagna omsättning är 3,4 miljarder euro och fjolårets rörelsevinst var i fjol 85 miljoner euro. Bolaget har cirka 10 000 arbetstagare i 11 olika länder: Finland, Ryssland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen, berättar tidningen HBL

Lemminkäinens styrelseordförande Berndt Brunow konstaterar i bolagens pressmeddelande att Lemminkäinen de tre senaste åren koncentrerat sig på att styra om sin verksamhet, på att stärka sin ekonomiska ställning och sin operativa effektivitet.

Enligt planerna träder samgången i kraft i november eller vid årsskiftet. Både YIT och Lemminkäinen är börsbolag och fusionen ska först godkännas av extra bolagsstämmor i bägge bolagen. Även konkurrensmyndigheterna måste godkänna samgången.

Rent tekniskt går fusionen till så att Lemminkäinen uppgår i YIT. Lemminkäinens aktieägare får som fusionsvederlag 3,6145 nya YIT-aktier för varje Lemminkäinen-aktie. Det nya bolagets namn blir YIT.

Enligt pressmeddelandet ger samgången stärkt konkurrenskraft och en bättre förmåga att klara konjunktursvängningar. De årliga synergieffekterna beräknas vara cirka 40 miljoner euro och väntas få full effekt 2020.

Att det nya byggbolaget är verksamt på många marknadsområden minskar riskerna för landsspecifika svackor. Båda bolagen har de senaste åren trimmat sin verksamhet för att öka lönsamheten och stärka konkurrenskraften. Tack vare skalfördelar får det nya bolaget enligt pressmeddelandet kraft att åta sig ännu större projekt än bolagen har kunnat göra vart för sig.

YIT:s ordförande Matti Vuoria föreslås bli det nya bolagets ordförande och Lemminkäinens styrelseordförande Berndt Brunow utses till vice ordförande.

YIT är ett bygg- och tjänsteföretag med huvudkontor i Helsingfors, som fokuserar på att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer genom byggnation av bostäder, affärslokaler och infrastruktur samt andra stora projekt. YIT har precis färdigställt nya bostäder i en 150 år gammal kvarnbyggnad i Kuopios hamn. Den vackra, röda tegelbyggnaden “Wanha Mylly” rymmer nu 44 lägenheter, allt från små enrummare till stora etagelägenheter samt lokaler för blandad kommersiell verksamhet.