Kvarteret Neptun: Nytänkande på fler än ett sätt

Kvarteret Neptun består av 121 lägenheter fördelade på tre olika huskroppar.Illustration: Alessandro Rippelino
Viktor Gärde, projektledare på Sveafastigheter Bostad AB.

Text: Simon Matthis

I Västerås byggs just nu Sveriges första större flerbostadshus som uppfyller kraven för plusenergihus. Men kvarteret Neptun, som när det är färdigbyggt ska rymma 121 lägenheter fördelade på tre huskroppar, är nytänkande på fler än ett sätt. Ett av husen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Funktioner som cykelpool, kompisboende och stor solcellsanläggning på taken är andra innovativa inslag som borgar för att detta projekt blir något utöver det vanliga.

 

Konceptet plusenergihus innebär i korthet att hus måste producera mer energi än de förbrukar. Det ställer höga krav på isolering och ventilation. Plusenergihus ska i princip vara självförsörjande på energi till uppvärmning och till och med producera ett energiöverskott. I kvarteret Neptun tillförs el genom solceller på taket. I likhet med passivhus har plusenergihus också en värmeväxlare i ventilationsaggregaten som tar vara på överskottsvärmen.

Plusenergihus

Hittills har mest villor byggts som plusenergihus, men nu uppförs större flerbostadshus enligt samma stränga energikrav. I Norra Djurgårdsstaden till exempel kommer två flerbostadshus med totalt 43 lägenhet klassas som plusenergihus. Viktor Gärde, projektledare på Sveafastigheter Bostad AB, byggherren, tycker det är roligt att fler byggherrar vill utveckla plusenergihus.

– Det har inte funnits plusenergihus i den här storleken förut, säger Viktor.

Kvarteret Neptun tar hållbarhetsinriktningen ett steg längre då en av huskropparna ska uppfylla kraven Miljöbyggnad Guld, och samtliga husen förbereds för att uppnå den klassningen. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader där boendet måste leva upp till så många som 15 olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material.

Byggtekniska utmaningar

De många hållbarhetskraven har ställt byggentreprenören inför en svår uppgift: 

– Utmaningen är att samordna alla byggtekniska lösningar med energikraven, säger Rikard Hansson, vd på H2 Entreprenad, totalentreprenören.

Ibland går kraven för de båda hållbarhetsstandarderna isär. Det har framför allt gjort fönstrens utformning komplicerad.

– Fönstren har varit en av de mest komplicerade bitarna. Det gäller bland annat att fönstren ska släppa in rätt mängd dagsljus, ha lågt U-värde och inte släppa in för mycket värme sommartid, säger Rikard.

Det har man löst genom att hitta en balans mellan dessa faktorer, där fönstren individuellt placerats utifrån lägenheternas utformning och riktning.

Rikard Hansson berättar att de just nu håller på att montera stommen. Det är en prefabricerad betongstomme med pålad, fribärande platta. 
Om inget oförutsett händer under resans gång kommer första inflyttning att ske innan sommaren 2018.

Lägre driftkostnad

Kvarteret Neptun, som är en del av den nya stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås, har av kommunen öronmärkts för uppförande av hyresrätter.

Rikard Hansson uppskattar att det är 5 till 10 procent dyrare att bygga plusenergihus jämfört med konventionella hyresrätter.

– Men på 25 års sikt har man tjänat in de pengarna, framför allt genom bättre driftkostnad.

Gammalt industriområde

Den nya bebyggelsen uppförs på ett gammalt industriområde. Mittemot kvarteret låg tidigare ett ångkraftverk och i marken under kvarteret Neptun har man bland annat hittat fundamenten till transportband för kol till kraftverket – och mer föroreningar än man hade räknat med. 

– Mätningar visade att vi skulle bli tvungna att sanera marken i större omfattning än vi först trodde, säger Viktor Gärde.  

I stället för att grovschakta hela tomten har den noggrant zoonindelats i olika föroreningsklasser vilka sedan bearbetats separat.

– Det tar tid att göra en sådan uppdelning.

De omfattande föroreningarna kombinerat med hög grundvattennivå gjorde marken ganska svårjobbad, framhåller Viktor.

– Det leder till att projektet tar längre tid och att kostnaderna sticker iväg. Det blev dyrare än vi räknat med.

– Det är alltid en risk i byggprojekt att det dyker upp överraskningar, konstaterar Viktor.

Kompisboende

Kvarteret Neptun har ambitionen att ligga i framkant också inom andra områden än energieffektivitet och hållbarhet. Bland annat genom kontraktsformen kompisboende.

Kompisboende innebär att två kompisar får varsitt sovrum, men delar på kök, vardagsrum och badrum.

På min fråga om inte den lägenhetsformen är som klippt och skuren för andrahandsuthyrning, svarar Viktor Gärde.

– Kompisboende för oss är ett helt vanligt hyresförhållande med ett hyreskontrakt där båda boende står på kontraktet. Lägenheten är utformad för samboboende med två rymliga sovrum.

Han berättar att liknande planlösningar finns i studentlägenheter på Körsbärsvägen och i Skrapan i Stockholm.

– Vi vill möjliggöra för fler typer av människor att bo i våra lägenheter, inte bara studenter, även sådana som vill bo med någon som inte är ens partner.

Cykelpool

Det planeras även att införas en cykelpool för de boende. Finansieringen av cykelpoolen -  om en lånecykel ska ingå i hyran - är inte bestämd än.

– Vi har inte bestämt än vilken skala vi ska implementera det i, men varje hushåll kommer få en cykelparkering, säger Viktor Gärde.

På samma sätt får samtliga hyresgäster tillgång till en planerad bilpool.

Stort intresse

Viktor Gärde har märkt ett stort intresse för projektet bland press och branschfolk.

– Projektet försöker göra många saker på en gång. Byggbranschen är inte känd för att tänja på gränserna för vad man kan få in i en produkt. Standard är oftast det man ser, säger Viktor Gärde som delförklaring till det stora intresset.

Bergvärme

En central del i projektets hållbarhetsfokus är att lägenheternas värme i huvudsak genereras av egenproducerad bergvärme. Fjärrvärme brukar annars anses vara den mest miljövänliga uppvärmningsformen. Men enligt Boverkets definition för plusenergihus skulle lägenheterna inte klara kraven för den märkningen om de hade fjärrvärme. Genom ett elavtal för hela fastigheten ska  det säkerställas att all el i projektet kommer från sol-, vind- eller vattenkraft.

 

Fakta: Kvarteret Neptun

Byggherre: Sveafastigheter Advisory AB

Totalentreprenör:  H2 Entreprenad

Arkitekt: Alessandro Ripelino/Voten Konsult AB