Dockan i Malmö rustas med solcellsanläggning

Bild: Wihlborgs.

Tyrénshuset, som ligger i Dockan i Malmö,har nyligen utrustats med en solcellsanläggning på taket.  Miljöarbetet bygger på flera initiativ där man förvaltar och utvecklar fastigheter i hållbar riktning, varav ett av målen är att öka andelen lokalproducerad solenergi i fastigheterna.

Tyrénshuset blir den sjunde fastigheten där Wihlborgs placerar en solcellsanläggning. Så sent som i februari detta året monterades en solcellsanläggning på 50 kW med sammanlagt 154 solcellspaneler på taket. Anläggningen kommer årligen att bidra med cirka 42 000 kWh förnybar solenergi. Det kommer även under vissa tidsperioder under sommaren producera överskottsel som skickas ut på det allmänna elnätet.

- I samband med miljöcertifieringen av den pågående tillbyggnaden och sedan ombyggnaden av den befintliga byggnaden av Tyrénshuset såg vi att det fanns en outnyttjad takyta. För att följa de gröna målen vi har satt i projektet gick tankarna automatiskt mot en solcellanläggning, vilket så också blev fallet, säger Rickard Berlin, projektledare på Wihlborgs.