Tel Aviv bygger Israels högsta skyskrapa

Skyskrapan, t.h. ska stå vid en trafikknutpunkt för tre olika städer, Givatayim, Ramat Gan och Tel Avivi. Höghuset ska vara en symbol för stor-tel-aviv-området. Foto: Miloslavsky Architects

Tel Avivs Stadsplanemyndighet godkände den 6 juni en plan om att bygga Bein Arim Tower, som förväntas bli Israels högsta skyskrapa någonsin. Samtidigt beslutade styrelsen att fördubbla det offentliga utrymmet runt byggnaden som svar på invändningar mot byggandet av ett 400 meter högt torn.

Tornet med 100 våningar kommer att byggas mellan Givatayims Shefa Tal Street, en förlängning av Tel Avivs Yigal Alon Street och Ramat Gans Ze'ev Jabotinsky Street, nära Arlosoroff avfarten på Ayalon Highway.

Skyskrapan kommer att placeras nära Tel Avivs centralstation och den planerade röda linjen i Tel Avivs metro. Cirka 120 000 kvadratmeter utrymme tilldelas för kontor, handel, offentliga utrymmen och hotellrum. Byggnaden är ett förslag från Tel Avivs kommun.

Planens huvudsakliga förändring innebär att det offentliga utrymmet ökas från 5 000 kvadratmeter till 10 000 kvadratmeter, som svar på invändningar från nuvarande och framtida invånare i området.

- Planen lägger tonvikten på det offentliga rummet, som kommer att innehålla två gångbroar, uppgav Daniella Posek, ordföranden i Tel Avivs distriktsstyrelse.

- Höghuset kommer att bli en knutpunkt för tre olika städer i stor-tel-aviv-området. Byggnaden knuter samman viktigaste kollektivtrafikområdena i landet och dess största metropol, förklarade hon, med hänvisning till Givatayim, Ramat Gan och Tel Aviv.