Finland vill stoppa fastighetsaffärer som hotar landets säkerhet

- Den säkerhetspolitiska omgivningen har förändrats, konstaterar landets justitieminister Antti Häkkänen. Foto: Creative Commons, kredit: Geralt

Staten bör vid behov kunna ingripa i fastighetsaffärer som allvarligt kan skada Finland. Det är kontentan i de lagförslag om nationell säkerhet som landets regering gav nyligen till finska riksdagen.

- I samband med polisrazzian mot ryskägda fastigheten Airiston Helmi i Åbolands skärgård förekom påståenden om att bolagets fastigheter låg invid strategiskt viktiga farleder, och att det kunde ligga i Rysslands intresse att ha tillgång till öar och bebyggelse just där, skriver Svenska Yle.

Säkerhetsmyndigheterna vill ha tillräckliga metoder för att kunna bereda sig på hot av nya slag. Den lagstiftning som nu föreslås ger myndigheterna möjlighet att bättre än nu övervaka fastighetshandeln och ingripa på förhand.Medborgare eller sammanslutningar i stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver enligt den nya lagen tillstånd för att förvärva fastigheter i Finland. 

Vidare bör staten ha förköpsrätt i fastighetsförvärv nära vissa strategiska objekt, och också inlösningsrätt.

Staten ska alltså vid behov ingripa i fastighetsinnehav och användning av fastigheter som äventyrar den nationella säkerheten.

Finländska regeringen påpekar att den inte vill försvåra internationella investeringar Det främsta syftet med förslagen är att säkerställa att myndigheterna har en tillräcklig lägesbild över innehavet och användningen av fastigheter i Finland, heter det i pressmeddelandet.

Det finns nya hot

Regeringssekreterare Perttu Wasenius vid Försvarsministeriet vill inte ta ställning till hur det här företagets fastigheter är belägna. Men han uttalar sig på ett allmänt plan:

- Om en redan befintlig fastighet anses äventyra den nationella säkerheten, ger den nya lagen staten möjlighet att inlösa den.