Priserna på småhus har stigit med tre procent

Egnahem på en kulle. Foto. Creative Commons, kredit, dimitrisvetsikas1969

Priserna på småhus har stigit med tre procent under den senaste tremånadersperioden, maj–juli, jämfört med föregående tremånadersperiod. Även jämfört med motsvarande period 2018 har priserna stigit med tre procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 19 av 21 län. I ett län har priserna fallit och i ett var de oförändrade.
På årsbasis har priserna stigit i 17 av 21 län. I tre län har priserna fallit och i ett län var de oförändrade.
Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa: SCB