När arkitektur och ekonomi förenas

Walter Unterrainer tillträder som professor i arkitektur och ekonomi på Chalmers

Nu tillsätts Sveriges första tvärvetenskapliga professur i arkitektur och ekonomi på Chalmers i Göteborg. Österrikiska arkitekten Walter Unterrainer blir professorn som ska länka samman arkitektur med affärsförståelse, och därmed utveckla arkitektrollen för generationer framöver. Bakom initiativet till professuren står Maria och Magnus Månssons stiftelse.

– Vi är mycket glada att kunna meddela att Walter Unterrainer kommer att tillträda tjänsten i september. Walters gedigna erfarenhet från både teori och praktik skapar möjlighet till en snabbare kunskapsutveckling inom det viktiga området mellan arkitektur och ekonomi. Det är en spännande komponent att tillföra Chalmers övriga lärarkrafter, säger Fredrik Nilsson, prefekt för Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Magnus Månsson står bakom stiftelsen och är koncernchef för arkitektkontoret Semrén & Månsson. Han är övertygad om att den nyinstallerade professuren kan bidra till att förflytta arkitektrollen på bred front.

– Inom Semrén & Månsson har vi sett hur våra arkitekters affärsmannaskap blivit en nyckelfråga i relationen till både kunder och samhälle. Att tillföra ekonomi till arkitektutbildningen svarar helt enkelt upp till dagens nya krav, säger Magnus Månsson.

Walter Unterrainer, född och uppvuxen i Österrike, har tidigare drivit eget arkitektkontor och har lång erfarenhet från akademin. Hans arbete profileras av ekologisk hållbarhet och genom att bygga i egen regi har han utvecklat ett flertal innovativa lösningar för såväl energieffektivitet som kraftigt sänkta kostnader.

Flytten till Chalmers, där han tidigare föreläst, går nu närmast från Aarhus School of Architecture i Danmark.

– Jag ser frågor kring ekonomi som grundläggande för arkitekturen, såväl som för arkitektprofessionen. Ekonomin bestämmer om och hur en arkitektonisk idé kan omsättas till en konkret, materialiserad lösning. Ekonomi inom arkitektur innefattar enligt mig en ansvarsfull hantering av alla resurser, som kan vara miljötillgångar, pengar, en specifik plats, befintliga byggnader, restprodukter och mänskliga resurser. Diskussionen om faktiska kostnader, och framförallt värden, kopplar en pragmatisk syn på arkitekturen till dagens större frågor om klimatförändring, utarmning av naturresurser och social utveckling, säger Walter Unterrainer.

I Tyskland och flera andra europeiska länder finns redan liknande akademiska tjänster som kopplar samman ekonomi och arkitektur men i Sverige blir professuren, som finansieras av Maria och Magnus Månssons stiftelse, den första i sitt slag.

– Vi arkitekter måste ha en utvecklad affärsförståelse om vi ska bygga in värde i det vi ritar. Det gäller oavsett om vi verkar för en privat klient eller arbetar med detaljplaner på ett stadsbyggnadskontor. Därför är jag mycket glad att få en så skicklig och internationellt välrenommerad kollega som Walter till Chalmers. Nu bygger vi in den ekonomiska förståelsen som ett moment i grundutbildningen och jag ser fram emot att se hur det kommer att påverka och förändra arkitektrollen på sikt, säger Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson och grundare till Maria och Magnus Månssons stiftelse.