Invigning av Brf Viva

Brf Viva med sammanlagt 132 lägenheter. Foto: Ulf Celander

Den 2 september är det stor invigning av Brf Viva i Guldheden i Göteborg. I Brf Viva har Riksbyggen med samarbetspartners skapat en unik boendemiljö ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. På plats under invigningen är bland andra Hampus Magnusson (M), kommunalråd och ordförande i Byggnadsnämnden och Leif Linde, vd Riksbyggen.

Efter många år av forskning, planering och sedan byggnation är Brf Viva nu färdigställt.


– Riksbyggen har under många år arbetat för ett grönare och mer hållbart Göteborg. Brf Viva är spjutspetsen i det arbetet och det känns fantastiskt roligt att officiellt kunna inviga projektet. Förhoppningen är att Brf Viva ska stå modell för ett långsiktigt och mer hållbart samhällsbyggande, inte bara i Göteborg utan även nationellt, säger Michael Ekberg, regionchef för Riksbyggen i Göteborg.

Några exempel på innovationer i Brf Viva:

  • Ungdomsettor – nya bostadsrätter för 95 000 kr
  • Återanvändning av bussbatterier som energilager för solel
  • Innovativa mobilitetslösningar som möjliggör ett boende utan egen bil
  • Ekosystemtjänstanalys
  • Ny mer hållbar betong med 30 % mindre utsläpp av CO2
  • Miljöbyggnad Guld-certifierad

– Det är nu som Brf Vivas resa för ett mer hållbart sätt att bo och leva startar. Själva huset med sina tekniska lösningar, utformning och utbudet av tjänster utgör själva plattformen. Riksbyggen stannar kvar och sköter förvaltningen och tillsammans med de boende fortsätter arbetet för att utveckla en mer hållbar vardag, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst.