HSB Living Lab ny medlem i internationellt nätverk

Evdoxia Kouraki, Johanneberg Science Park, och Emma Sarin, HSB Living Lab, på plats i Thessaloniki.

HSB Living Lab har blivit medlem i nätverket European Network of Living Labs. Förhoppningen är att det ska leda till fler samarbeten och kunskapsutbyten med andra levande labb runt om i Europa och världen.

 

Idag presenterar Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab och Evdoxia Kouraki från Johanneberg Science Park HSB Living Lab på konferensen Open Living Lab Days i Thessaloniki, Grekland.

 

– Att vi nu är medlemmar i European Network of Living Labs kommer att ge oss nya möjligheter att samverka och lära av andra levande labb runt om i världen. Samtidigt som det ska bli kul att visa upp de innovationer och erfarenheter vi har från vår forskning kring framtidens boende, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

European Network of Living Labs (ENoLL) bildades 2006 och stävar efter att främja användardrivna innovationsekosystem, det vill säga Living Labs, på en global nivå. Man har idag 135 aktiva medlemmar, främst i Europa men även i övriga världen. Eftersom alla Living Labs har olika inriktningar kan olika intressegrupper bildas, där man inom nätverket kan starta samarbeten eller få experthjälp inom olika discipliner.

Den årliga konferensen Open Living Lab Days arrangeras av ENoLL och där presenterades HSB Living Lab tillsammans med elva andra nya medlemmar. Fokus för årets konferens är inspiration och nätverkande.

– Det känns jätteroligt att ta HSB Living Lab ut i en internationell kontext. Living Lab-konceptet är stort i Europa och vi kan lära mycket av varandra. Nu kan vi dela med av oss av vårt arbete för att fler ska upptäcka fördelarna med att jobba i Living Labs, säger Evdoxia Kouraki från Johanneberg Science Park, som är en av HSB Living Labs huvudpartners.

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende
Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet. På Chalmersområdet i Göteborg bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer lever boende i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi. En världsunik och öppen arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer. Huvudpartners är Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park.