Fyra bolag skapar ny stark aktör inom bostadsrättsförvaltning

Genom en sammanslagning av fyra enskilt starka bolag skapas marknadens fjärde största aktör − Nabo. Med engagerade experter och marknadens enda plattform specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar är målet att forma framtidens förvaltning och boendetjänster.

 

Marknaden för bostadsrättsförvaltning består idag av några få större nationella aktörer samt ett antal mindre lokala aktörer geografiskt spridda i landet. Digitaliseringen är ännu i sin linda.

 

Nabo heter det nya bolaget och etableras för att forma framtidens förvaltning och boendetjänster. Det är en satsning där de fyra bolagen Conzignus Hem och Fastighet, Valvet Förvaltning, Rådrum och Ekonomisk förvaltning i Uppsala (tidigare del av Azets) förvärvats och slagits samman. Detta är första steget på resan att förändra branschen genom att göra det enkelt och engagerande att ägna sig åt sitt boende. Den nya aktören ska växa både organiskt och genom att fler bolag ansluter sig till gruppen.

– Fyra bolag med stark tillväxt och lång erfarenhet inom branschen går samman till ett nytt bolag. Nabo erbjuder tjänster som förenklar vardagen för styrelsen i bostadsrättsföreningar och kommer på sikt även att öka digitaliseringen för de boende. Men vi satsar också stenhårt på en proffsig och personlig service, det är lika viktigt, säger Daniel Larsson, vd för Nabo.

Nabo kommer att utmana branschen med marknadens enda digitala plattform specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar och engagerade experter inom fastighetsförvaltning i syfte att förenkla vardagen för styrelsen och de boende. Genom att digitalisera administrationen blir föreningens arbete enklare samtidigt som det skapar trygghet och kontroll. Tjänsterna som erbjuds är allt från medlemsadministration, ekonomi och juridisk rådgivning till fastighetsskötsel och långsiktig underhållsplanering av fastigheten. Bolaget kommer även att utveckla nya digitala lösningar som förenklar och förbättrar vardagen för de boende.

– Vi har redan idag mycket nöjda kunder och en plattform anpassad för mobilen där styrelsen bland annat kan attestera fakturor enkelt och redovisa utlägg i mobilen på väg till jobbet. Allt för att minimera arbetsinsatserna med att driva en bostadsrättsförening, avslutar Daniel Larsson.

Det nya bolaget har utöver kompetensen i de förvärvade bolagen också stärkt upp ledning och styrelse med ett antal nyckelpersoner med erfarenhet från både fastighetsbranschen och andra branscher.