Sophia Mattsson-Linnala lämnar rollen som vd för Rikshem

Sophia Mattsson. Bild: Mikael Sjöberg

Sophia Mattsson-Linnala har fått lägga mycket tid på Rikshem åt att skapa en ny struktur efter att tidigare vd:n Jan-Erik Höjvall respektive Ilija Batljan tvingades bort. Rikshem förlorade inledningsvis även ett flertal nyckelmedarbetare som följde med Batljan till hans nya bolag SBB. Även Höjvalls bolag Amasten har rekryterat från Rikshem.

Rikshem är en av landets största fastighetsägare med ett bestånd som vid halvårsskiftet var värderat till 47,3 miljarder kronor. Bolaget äger bland annat 30.000 bostäder. Rikshem ägs till lika delar av AMF och Fjärde AP-fonden.

– Styrelsen vill tacka Sophia för de insatser hon gjort som vd för Rikshem. Hon har lyckats med utmaningen att förändra bolaget från transaktionsintensivt med ett mycket stort fokus på tillväxt till ett företag som står väl rustat för framtiden med en stark grundplattform och en stabil förvaltningsorganisation. Rikshem har nu kommit till en punkt där det är rätt tid att ta in en ny vd, då verksamheten framöver behöver inriktas mer på att utveckla fastighetsbeståndet och arbeta aktivare med investeringsverksamheten, vilket skapar behov av ett mer affärsdrivet ledarskap, säger Bo Magnusson, styrelseordförande för Rikshem.

Sophia Mattsson-Linnala utsågs till ny vd vid Rikshem senhösten 2016. Hon hade då tidigare bland annat varit vd vid kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter. Tidigare var hon bland annat även vd på Sollentunahem och Botkyrkabyggen samt chef för finans- och ekonomienheten på Sabo.

Sophia Mattsson-Linnala, vd för Rikshem, kommenterar själv:

– Det har varit en omfattande förändringsresa som vi gjort på Rikshem. Jag är stolt över att när bolaget nu går in i nästa fas gör man det på stabil grund där vi bland annat ökat fokus på förvaltning, arbetar långsiktigt med områdesutveckling och förstärkt projektorganisationen.