2 000 bostäder färdiga i Göteborg hittills i år

foto Göteborgs kommun pressbild

Över 2 000 bostäder har hittills färdigställts under året. Det visar fastighetskontorets statistik över bostadsbyggandet för första halvåret 2019. Byggandet kommer fortsätta att öka är den bedömning som görs.

 

Prognos om ökat byggande

Nationellt minskar bostadsinvesteringarna, men det finns regionala skillnader. Utvecklingen i Göteborg skiljer sig ännu från den i tillexempel Stockholm och Malmö, där såväl antalet bygglovsansökningar som antalet påbörjade bostäder har minskat under senare tid.

Antal påbörjade bostäder ökade kraftigt i Göteborg under 2017 och har kontinuerligt legat på en hög nivå sedan dess. Vid halvårsskiftet i år pågick byggandet av drygt 8 000 bostäder, vilket är en ökning med cirka 1 300 bostäder jämfört med samma tidpunkt 2018. Fastighetskontorets bedömning av bostadsbyggandet är att antalet färdigställda bostäder under 2019 kan uppgå till cirka 4 300 och till över 4 000 under 2020.

Osäkerheter

Fastighetskontoret bedömer att det finns planmässiga förutsättningar för att bostadsbyggandet ska kunna öka ytterligare, men att utvecklingen av byggkonjunkturen och efterfrågan utgör stora osäkerhetsfaktorer.

Den enskilt största riskfaktorn för förskjutningar av byggstarterna i Göteborg är, enligt fastighetskontorets bedömning, svagare marknads- och finansieringsförutsättningar för byggaktörerna.