Inreda och bygga: Teknisk inspiration med försmak av framtiden

Pressbild Göteborgs stad/mynewsdesk

Vad har en duschrobot, en terapikatt och en digital dagbok gemensam? Alla är produkter som kan underlätta vardagslivet för personer med funktionsvarationer. Dessutom kan dessa produkter och många fler testas under en spännande inspirationsvecka i Östra Göteborg 30 september till 4 oktober.

Många känner sig nog osäkra på vad välfärdsteknik är och vad den har för betydelse i vardagslivet. Men för personer med någon typ av funktionsvarationer kan ny och ”häftig” teknik betyda att vardagen underlättas. Det leder i sin tur till att ökade möjligheter att vara en del av samhället, ökat självbestämmande och att ta makten över sitt eget liv.

Och detta var också en av utgångpunkterna till inspirationsdagarna.

- Vi vill visa att alla människor har samma rättigheter att vara delaktiga och kunna bestämma över sina egna liv, säger André Andersson, som är teknikcoach och stödpedagog samt arbetar med att arrangera inspirationsdagarna.

Under veckan finns möjligheter att titta och testa en mängd olika produkter från företag inom teknikbranschen. Personer med funktionsvarationer är naturligtvis inbjudna för att kunna prova. Men de deltar också själva genom att berätta om vad tekniken betyder för dem.

- Deltagarna inkluderas genom att de deltar i workshops där de får möjlighet att ”lära” personal och tala om vad de behöver, säger André Andersson.

Inspirationsdagarna är både ett resultat av och en del av ett pågående arbete med utveckling av pedagogisk och stöttande teknik inom funktionshinderverksamheten i Östra Göteborg.

- Inom den verksamhet där jag arbetar jobbar vi aktivt med det här och har massor av saker på gång, berättar André. Under inspirationsveckans sista dag berättar vi mer för alla som är intresserade, bland annat om hur vi arbetar med välfärdsteknik via en testmiljö och om den app vi håller på att utveckla, tillsammans med de som ska använda den.

Bredden på de teknikföretag som kommer är stor och det är inte enbart hjälpmedel som kan testas.

- Vi ville inte bara bjuda in företag som enbart gör pedagogiska hjälpmedel utan har satsat på en bredd. De coola teknikföretagen som gör spel och andra ”nöjesprodukter” har massor att ge även till de som vanligtvis inte är deras målgrupp. Det går att använda teknik på så många olika sätt och vi måste in i matchen nu och vidareutveckla oss digitalt.