”Energieffektivare byggnader kräver skärpta regler”

Mats Björs, vd på Swedisol pressbild: Kanus/swedisol/mynewsdesk

”Energieffektivare byggnader kräver skärpta regler”

Sveriges mål är att halvera energianvändningen i byggnader till 2050, jämfört med 2005. Men för att nå målet måste vi börja med att minimera värmebehovet genom att åtgärda klimatskalet, det vill säga tilläggsisolera grund, tak och väggar.  Det säger branschorganisationen Swedisol.

Det är Boverkets byggregler som gäller, medan kommunerna ska kontrollera att reglerna följs.

– Problemet är att kraven är alldeles för låga. De följs inte och kommunerna brister i tillsyn. Bara 30 procent av alla nybyggda flerfamiljshus lever upp till kraven, det är anmärkningsvärt. Dessutom finns inga sanktionsmöjligheter, berättar Mats Björs, vd på Swedisol, branschföreningen för Sveriges ledande mineralullsföretag.

Tar för lång tid

Förslag finns på att Boverket ska ta över tillsynsansvaret. Det finns även ett initiativ från SVEBY*, som har skapat ett system för bättre kontroll av förväntad och faktisk energianvändning. Systemet är godkänt av flera större byggföretag och intresseorganisationer.

– Men det tar för lång tid, de här problemen har funnits länge. Vi borde ha en standard som ligger närmare kraven för passivhus. Det skulle inte innebära någon större merkostnad i förhållande till den minskade energianvändning och ökade komfort det skulle ge, konstaterar Mats Björs.

Hårdare krav i Danmark

Läget är ungefär detsamma i Norge och Finland när det gäller flerbostadshus. I Danmark är kraven tuffare, men där har de ett annat klimat. 

– När det gäller energieffektiva byggnader har vi långt kvar i Sverige. I Danmark tycker de att vi slarvar och har för låga energipriser. Högre energipriser samt att värme och varmvatten inte inkluderas i hyran, skulle minska användningen avsevärt, avslutar Mats Björs.

* SVEBY står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.