HSB utökar med över 400 hyreslägenheter

Foto: Erik Lefvander

HSB Stockholm har tillträtt fastigheterna Kolding 1 och 2 i Ärvinge, Kista. Därmed utökar bostadsorganisationen sitt bestånd med 417 hyreslägenheter.

– Det är ett stort och viktigt förvärv som jag är mycket nöjd över. Vi visar på handlingskraft i en oviss tid på bostadsmarknaden. Men framför allt möter vi våra bosparande medlemmars ökade efterfrågan på hyreslägenheter, säger Anders Svensson, vd HSB Stockholm.

Förra veckan presenterade HSB sitt nya bosparerbjudande, med förmånligare sparvillkor, ett breddat fondurval och den nya bankpartnern Danske Bank. Och idag utökar alltså HSB Stockholm sin portfölj med över 400 hyreslägenheter. Det totala beståndet uppgår därmed till drygt 4 100 hyreslägenheter, vilket gör HSB Stockholm till en stor fastighetsägare i regionen.

Förvärvet är i linje med HSB Stockholms långsiktiga mål att genom förvärv, nyproduktion och samarbeten nettoväxa med 200 hyresrätter årligen. Anders Joachimsson är affärsområdeschef på HSB Stockholm, och har ansvarat för affären.

– Ett tillfredsställande förvärv på alla sätt. Vi fyller vårt bosparerbjudande med fler attraktiva lägenheter och vi utökar vårt fastighetsinnehav i ett för vår del redan starkt förvaltningsområde, säger Anders Joachimsson.

Utöver de 417 hyreslägenheterna omfattas den sammanlagda uthyrbara ytan på 37 494 kvadratmeter även av 14 kommersiella lokaler och 248 garage- och p-platser. Fastigheterna, som förvärvades av Atrium Ljungberg den 12 juli tidigare i år, har ett attraktivt läge nära kommunikationer, grönområden och service.

HSB Stockholm har omkring 58 000 bosparande medlemmar. Bosparandet ger chans till förtur till HSBs hyresrätter, samt nyproducerade bostadsrätter.