Minska legionella med ny produkt

Teclit Hanger från Rockwool. Marknadens första distansrörskål i stenull.

2018 rapporterades ovanligt många fall av legionella i Sverige. En av anledningarna kan vara bristande VVS-system som inte bibehåller korrekt vattentemperatur. Det menar stenullsproducenten Rockwool.
”En helt tät rörisolering minskar risken för tillväxt av legionella” kommenterar Lillian Andersen, Produktchef Hvac, Rockwool .

Lunginflammation, hög feber, diarré och muskelvärk. Symptomen på legionella är många och trots modern intensivvård är dödligheten mellan 5–20 procent*. Under 2018 insjuknade ovanligt många, enligt Folkhälsomyndigheten.

Legionella är en bakterie som kan komma in i dricksvattnet via fastigheters tappvattensystem. Infektionen kan orsakas av att man andas in vattendroppar från olika typer av vattensystem där legionellabakterier har tillväxt. Enligt Folkhälsomyndigheten trivs legionellabakterierna bäst i vatten som håller en temperatur mellan 20–45 °C. Det innebär att stillastående vatten i ledningar kan utgöra en bra grogrund för bakterierna att föröka sig.

Korrekt installation av vattenledningar kan därmed spela en viktig roll för att lyckas minimera legionella, menar Rockwool. "Är ledningarna korrekt isolerade utan energiläckage kan de bibehålla en vattentemperatur där bakterierna inte överlever", säger Lillian Andersen, Produktchef Hvac, Rockwool.

Nya Teclit Hanger från Rockwool bidrar till att säkerställa att vattnet håller rätt temperatur genom hela rörinstallationen – och minskar därmed för att legionella sprids. Produkten är marknadens första distansrörskål i stenull, och den ger en tät och brandsäker isolering utan energiläckage.

”Med Techlit Hanger blir varmvattnet inte för kallt och kallvattnet inte för varmt. Därmed förhindras att det bildas legionellabakterier i det stillastående vattnet”, förklarar Lillian Andersen.

Teclit Hanger är utvecklad för både kalla och varma rör och fungerar för såväl privata som offentliga byggnader.