Sydsverige överraskar när bostadsbyggandet minskar

Bostadsbyggandet viker- men Sydsverige överraskar, bild: Navet & Mikael Tannus

Som NAVET Analytics har rapporterat om tidigare minskar bostadsbyggandet i Sverige. Dock behöver bilden nyanseras då det finns stora regionala skillnader.

Omräknat till årstakt, det vill säga om det påbörjas lika många bostäder i flerbostadshus under andra halvåret som under första, beräknas nybyggnadsinvesteringarna inom flerbostadshus minska med 20 procent i Stockholm medan de istället ökar i takt i Västra Götaland. I den tredje storstadsregionen Skåne tyder halvårsutfallet på en något kraftigare nedgång än i Stockholm, dock bör man ha i åtanke att bostadsbyggandet fortfarande växte förra året i Skåne medan nedgången redan hade inletts i huvudstadsregionen. 

Utanför storstadsregionerna redovisar Sydsverige, som består av Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Hallands län, en mycket stark årstakt. Om takten håller i sig året ut kommer det att innebära en 40-procentig ökning jämfört med förra året av påbörjande nybyggnadsinvesteringar i flerbostadshus. Däremot ser utsikterna sämre ut för Mellansverige och Norrland. Slutsatsen är att det råder stora skillnader mellan olika regioner i Sverige och att det finns ett värde i att se bortom riksgenomsnitt när man ska förstå verkligheten och förutsättningarna runt om i landet, kommenterar Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.

Källa: NAVET Analytics