Negativ rekyl för det offentliga husbyggandet

Negativ rekyl för det offentliga husbyggandet, bild: Navet och Mickael Tannus

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport uppgick den samlade volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler till närmare 41,5 miljarder kronor under första halvåret i år. Utfallet innebar en minskning med 11 procent jämfört med samma period 2018. 

Utvecklingen ligger i linje med NAVET Analytics prognos som sattes i början av året. Under första halvåret i år visar främst skolor/barnstugor en ökning medan husbyggnadsinvesteringarna inom sjukhus och vård föll tillbaka kraftigt jämfört med samma period förra året. Som helhet väntar sig NAVET Analytics en minskning av de offentliga husbyggnadsinvesteringarna i år med 7 procent. Under kommande två år vänder troligen den negativa trenden och låga räntor och stora investeringsbehov väntas bidra till att det offentliga husbyggandet stiger med ca 3 procent per år 2020-2021.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg