Andreas Finnstedt på Schneider Electric utsedd till ordförande i branschorganisationen Digitala Fastigheter

I september utsågs Andreas Finnstedt, Vice President för affärsområdet Digital Energy hos Schneider Electric Sverige, till ordförande i den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.

Solna, 11 november 2019 – Nu står det klart att Andreas Finnstedt, Vice President för affärsområdet Digital Energy hos Schneider Electric Sverige, blir utsedd till ordförande för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter som kommer ligga under Branschkansliets organisation. Digitala Fastigheter bildades i september 2019. Organisatörerna vill öppna upp för diskussion kring förutsättningar för digitalisering av fastigheter med ambitionen att nå en samsyn när det kommer till olika viktiga frågor som gemensamma standarder.

– För Schneider Electric är lösningsstandarder ett stort fokusområde. Det är en viktig pusselbit för att på ett effektivt sätt kunna lösa tre av branschens stora utmaningar - höga kostnader, skenande energianvändning och klimatpåverkan. Dessutom är det en viktig möjliggörare för ökad innovation och kommunikation mellan system. På Schneider Electric vill vi hjälpa våra kunder genom att skapa mer kostnadseffektiva och framtidssäkra lösningar för att öka innovationstakten och lösa branschens utmaningar. Den utvecklingen behöver vi driva tillsammans genom samverkan med branschens aktörer i forum som branschorganisationen Digitala Fastigheter, säger Andreas Finnstedt.

Andreas Finnstedt har en gedigen bakgrund inom branschen, där han inledningsvis började sin karriär som tekniker för brand- och säkerhetssystem för 16 år sedan. Efter detta har Andreas jobbat som projektledare, kundansvarig säljare, försäljningschef och regionchef för fastighetsrelaterade system och produkter.