Minnebergs samfällighet väljer HSB Stockholm

Foto: Bergslagsbild AB. Med tillstånd av Minnebergs samfällighet

- HSB Stockholm har tillgodosett våra specifika förvaltningsbehov och visat prov på både lyhördhet och flexibilitet i denna process, men också i den löpande förvaltningen. Minnebergs samfällighet består av fyra bostadsrättsföreningar och vi har mycket att vinna på att samarbeta och samordna vår förvaltning, säger Michael Lennfors, vice ordförande i HSB brf Sandvik och ledamot och ekonomiansvarig i Minnebergs samfällighet.

Sofie Roy-Norelid, affärsområdeschef Förvaltning & vice vd på HSB Stockholm, kommenterar:

- Jag är oerhört glad över att Minnebergs samfällighet ger oss fortsatt förtroende att förvalta och värdeutveckla sina bostadsrättsföreningar. Tillsammans med vårt förvaltningsteam i Minneberg och med hela HSB Stockholm i ryggen kan jag säga att vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Minnebergs samfällighet består av bostadsrättsföreningarna HSB brf Tangen, HSB brf Svartvik, HSB brf Sandvik och HSB brf Tranan. Avtalen träder i kraft 2020-01-01 och sträcker sig över fyra år.