Förslag om större bygglovsfria hus

Claudio Bresciani/TT: Det har gått fem år sedan beslutet om att tillåta bygge av komplementsbostäder utan bygglov. Nu föreslås att det ska vara tillåtet att bygga 30 kvadratmeter i stället för 25 kvadratmeter som gäller i dag. Arkivbild.

Från och med mars nästa år kan det bli tillåtet att bygga 30 kvadratmeter stora komplementsbostadshus utan bygglov. Det föreslår civilutskottet.

I dag är det tillåtet att bygga så kallade attefallshus på upp till 25 kvadratmeter.

De fem extra kvadratmetrarna innebär enligt utskottet att det bland annat blir lättare att få plats med grundläggande funktioner som behövs i en bostad. "Det finns ett stort behov av nya bostäder, och komplementbostadshus kan vara ett av flera sätt att lösa bostadsbristen", skriver civilutskottet i ett pressmeddelande.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget. De tre partierna anser att de nuvarande reglerna om bygganmälan är svåra att överblicka och kräver mycket administration. Moderaterna anser också att det bör övervägas att tillåta ännu större komplementbyggnader, på åtminstone 32 kvadratmeter.

Riksdagen fattar beslut om komplementsbostäderna den 15 januari.