Stort ramavtal för Derome - fastighetsfond med 5 000 hyresrätter

Pressbild Derome Husproduktion AB/mynewsdesk

Derome är en av leverantörerna när SEB startar ny fastighetsfond med målet att producera 5 000 hyresrätter fram till 2024. Intresset för industriellt byggande i trä är stort och Derome har slutit många avtal den senaste tiden.

Sverige behöver fler bostäder, därför har SEB startat en fastighetsfond där målet är att kombinera hög kvalitet med förenklad byggprocess. Bostäderna byggs med bas i trä och miljövänliga energisystem. Derome, som är Sveriges största familjeägda träindustri, är en av leverantörerna och har nu tecknat ett stort ramavtal knutet till detta.
- Vi bygger hållbara bostäder i trä och gör stora satsningar på industriellt byggande, vilket gör att vi delar SEB:s ambitioner angående bostadsbyggande, säger Johan Axelsson, VD Derome Husproduktion AB. Bostadsbristen är en av våra stora samhällsutmaningar, kan vi bidra till att lösa det med klimatsmarta hus i trä är det verkligen tillfredsställande.

Närproducerade bostäder

Husen kommer att tillverkas i Deromes lokala husfabriker nära respektive byggområde, vilket minskar transportsträckor och utsläpp under byggtiden. Derome har fyra husfabriker med bred geografisk spridning, i Värö utanför Varberg, i Renholmen utanför Skellefteå, i Kristinehamn och Anneberg söder om Göteborg.
- Behovet av bostäder är stort och i flera mindre kommuner utanför storstäderna riskerar befolkningsökningen att avta då det inte finns tillräckligt med bostäder, berättar Richard Gavel, portföljförvaltare på SEB Investment Management. Vi är därför mycket glada över att vi tillsammans med en handfull institutionella investerare kunnat starta SEB Arkadia Bostad och på så sätt kunna bidra till en ökad bostadsproduktion, med bostäder som är byggda på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Flera stora avtal har tecknats

Derome satsar stort på industriellt byggande i trä och har under den senaste tiden tecknat avtal med flera samarbetsparters, exempelvis Magnolia Bostad, Balder och Riksbyggen.
- Vi ser en tydlig trend där fler intresserar sig för hållbart byggande, säger Johan Axelsson. Då blir det också naturligt att använda trä, som är förnybart och det mest hållbara byggmaterialet. Det industriella byggande är också fördelaktigt ur klimatsynpunkt, med färre transporter och kortare byggtid.

Ramavtalet som nu är tecknat ingår alltså i SEB:s nya fastighetsfond där målet är att producera 5 000 hyresrätter fram till 2024. Produktionen av de nya bostäderna kommer att starta under första halvåret 2020.