SBB köper 23 skolfastigheter av Stockholms stad

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson

Stockholms stad går nu vidare med SISABs avyttring av skol- och förskolefastigheter till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), genom beslut på dagens borgarrådsberedning. Affären är värd 421,5 miljoner kronor och omfattar 23 skol- och förskolefastigheter, samtliga med privata hyresgäster. Köparen SBB har som affärsidé att äga och förvalta fastigheter långsiktigt, något som har varit av stor vikt för SISAB under försäljningsprocessen.

- Avyttringen av icke strategiska fastigheter är en viktig del av stadens översyn av lokaler och fastigheter. SISAB har som ett led i detta getts i uppdrag att fokusera på utbildningsfastigheter som är av strategisk betydelse för staden. Stockholm växer i snabb takt vilket ställer höga krav på att Stockholms stad fortsätter att investera i fler och bättre skolfastigheter. Under åren 2020-2023 planerar SISAB investeringar om 600 miljoner kronor per år. Affären stärker SISABs möjligheter till kommande investeringar för att möta behovet av fler elevplatser. Jag är väldigt nöjd med att vi i SBB hittat en köpare som delar stadens vision om ett långsiktigt ägande och förvaltande vilket innebär en trygghet för hyresgäster, personal, föräldrar och barn, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Fakta

  • Säljaren, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), är en av Sveriges största fastighetsägare med cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm.
  • Köparen, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta fastigheter långsiktigt.
  • Stockholms stads fastighets- och lokalpolicy anger som huvudprincip att byggnader och lokaler som inte behövs långsiktigt för stadens verksamheter ska avvecklas.
  • SISABs ägardirektiv från kommunkoncernen Stockholms stad för 2019 anger att bolaget ska avyttra fastigheter som inte bedöms vara av strategisk vikt.
  • Berörda fastigheter ligger främst i Bromma, Hässelby, Hökmossen och Farsta.
  • 1 april 2020 är preliminär tillträdesdag för SBB