Industrins husbyggnadsinvesteringar överraskar positivt under 2019

Industrins husbyggnadsinvesteringar överraskar positivt under 2019, Bild: Navet & Mickael Tannus

NAVET Analytics släpper varje kvartal en konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Nästa rapport presenteras i slutet av mars, men redan nu går det att få en preliminär bild av hur 2019 års samlade lokalbyggnadsinvesteringar utvecklade sig. Magnus Klein, som är konjunkturansvarig på NAVET Analytics, kommenterar utvecklingen: 

I stora drag följer utvecklingen inom lokalbyggandet vår prognos för 2019. Både privata och offentliga lokaler utvecklades svagt 2019. Byggandet inom kontor och handel växte blygsamt medan det offentliga lokalbyggandet föll tillbaka med omkring 5 procent, vilket var helt i linje med vår prognos. Det som överraskade oss var industrins husbyggnadsinvesteringar, som verkar ha stigit kraftigare än vad vi hade förväntat oss.

Källa: NAVET Anaytics