Förtätningen av kvarteret Plankan har ännu inte kommit igång

Pressbild Serneke

I kvarteret Plankan i närheten av Hornstull på Södermalm i Stockholm planeras en förtätning i form av 158 nya hyresrättslägenheter. Byggnationen av kvarteret har dock ännu inte påbörjats eftersom byggherren Svenska Bostäder och totalentreprenören Serneke saknas de startbesked som krävs för att komma igång med projektet.

 

Tanken är att de nya lägenheterna ska byggas dels ovanpå en befintlig fastighet, dels i en helt nybyggd fastighet på kvarterets gård. I dagsläget finns inga tydliga besked angående när byggnationen av de 158 hyresrättslägenheterna i kvarteret Plankan kan komma igång. Förtätningen av det befintliga kvarteret Plankan har varit mycket omdiskuterad i flera år, inte minst i lokalpressen på Södermalm.