Revolutionerande omvändbar 4D-printning

En ny process för omvändbar 4D-printning skulle till exempel kunna användas för att få persienner att öppna och stänga sig själva beroende på hur varmt det är. Foto: SUTD

Forskare från två universitet i Singapore har revolutionerat 4D-printningen genom att få ett 3D-printat material att byta form och återgå till sin ursprungliga form upprepade gånger utan elektriska komponenter.

4D-printning är en teknik där 3D-printade föremål har förmågan att byta form när de utsätts för antingen värme eller vatten och omvändbar 4D-printning innebär att föremålen kan återgå till sin ursprungliga form.

För att ett föremål ska återfå sin ursprungliga form har man tidigare behövt sträcka eller dra ut föremålet manuellt eller använda en hydrogel med låg mekanisk hållfasthet. Nu har emellertid forskare från SUTD (Singapore University of Technology and Design) och NTU (Nanyang Technological University) i Singapore tacklat denna utmaning genom att endast använda sig av två material som bibehåller en ansenlig mekanisk hållfasthet.

Den revolutionerande processen för omvändbar 4D-printning har också visat sig vara mer exakt när materialet återgår till sin ursprungliga form.