Skandia Fastigheter är Årets arbetsgivare i Brilliant Awards

Foto: Skandia Fastigheter

Nu står det klart att Skandia Fastigheter har de mest engagerade medarbetarna i kategorin serviceorganisationer. Detta enligt Brilliant Awards, där data från 150 företag och totalt 240 000 svar ligger till grund för listan ”Årets arbetsgivare”.

Brilliants data visar att engagerade medarbetare effektiviserar verksamheten och levererar 22 procent högre lönsamhet. Brilliant Awards – Employee Experience 2020 prisar de arbetsgivare som har de mest engagerade medarbetarna i sin bransch och därmed kan titulera sig som ”Årets arbetsgivare”.

- Vi har länge haft en hög nöjdhet bland medarbetarna i vår medarbetarundersökning, berättar HR-chefen Åsa Vannerus. För ett par år sedan gick vi i stället över till att mäta engagemangsnivån, vilket är klart mer relevant för oss då det ger oss en bra bild av medarbetarnas drivkraft och därmed verksamhetens potential. Något vi fokuserat mycket på det senaste året är allas delaktighet i vårt utvecklingsarbete, på transparent information och tydlig återkoppling. Vi har även jobbat med att stärka samverkan mellan bolagets olika arbetsområden, och som resultat ser vi att engagemanget har ökat.