Zynka Group stärker bolaget med Sven Holmgren som medlem i advisory board

Foto: Zynka Group

Zynka stärker upp bolaget med Sven Holmgren, tidigare styrelseordförande i BIMobject, som medlem i advisory board. 

Zynka Group, med dotterbolag, driver digitaliseringen av bygg- och fastighetsbranschen. Med sina tjänster utmanar och förändrar de sättet på vilket vi designar, bygger och nyttjar framtidens byggnader.

Nu förbereder Zynka Group för en expansion av verksamheten där man sedan tidigare kompletterat tjänsteerbjudandet med en digital plattform för att skapa långsiktiga fastighetsvärden för fastighetsägare. Som ett led i detta förstärks Zynka Groups advisory board med erfarenhet av att bygga en global organisation kring en digital plattformsmodell för bygg- och fastighetsbranschen.

-Bygg- och fastighetsbranschen är sist ut med att förflytta sina affärsmodeller till den digitala värld vi lever i och där har vi hittat en enorm potential i marknaden. Med Svens bakgrund och kontaktnät kommer han att vara en stor tillgång i takt med att vi utvecklar vårt erbjudande och växer som organisation, säger Petter Bengtsson, vd på Zynka Group.

Sven Holmgren har en bred affärserfarenhet med bakgrund som advokat, chefsjurist och koncernchef på ett investmentbolag, samt styrelseuppdrag i tre noterade bolag. Senast kommer han från BIMobject AB (2012–2019) där han i egenskap av styrelseordförande och chefsjurist bland annat bidrog till att notera bolaget på Nasdaq First North.

- BIM kan och kommer att göra under för bygg- och fastighetsbranschen. Zynka Group tar hand om en oerhört viktig del i näringskedjan och framförallt ligger man väldigt nära kunderna. Jag ser det som att man inom Zynka Group i grunden har förstått att byggindustrin och fastighetsförvaltning verkligen hänger ihop, och att man måste tänka på byggnaders hela livstid när man bygger och förvaltar. Utöver detta ser jag att jag med mitt kontaktnät och erfarenhet kan komma Zynka Group till godo när bolaget ska utvecklas. Detta ser jag väldigt mycket fram emot, säger Sven Holmgren.