Växande intresse för Kungsledens Oxel i Nyköping

Foto: Kungsleden

Intresset för Kungsledens Oxel, en del av fastigheten Oxelbergen 1:2 i Norrköping växer. Norrköpings kommun, FläktGroup och den senaste hyresgästen Lundgrens el flyttar in på ytor om totalt cirka 1 100 kvm. Uthyrningarna motsvarar ett årligt hyresvärde om drygt 2,4 miljoner kronor.

Det fortsatta intresset för Oxel är en bekräftelse på att det pågående moderniserings- och förädlingsprojektet är lyckat. Vår målsättning är att Oxelbergen-kvarteret ska bli en attraktiv och inspirerande arbetsplats för våra hyresgäster och deras anställda, med ett fokus på hållbarhet, bland annat kommer fastigheten förses med el från en ny solcellsanläggning och parkeringar utrustas med laddstationer för elbilar, säger Mats Eriksson, regionchef Västerås/Mälardalen på Kungsleden.

Fastigheten marknadsförs under konceptet ”Feel Good Working”. Med konceptet ”Feel Good Working” vill Kungsleden skapa en attraktiv och hållbar plats som inspirerar människor och uppmuntrar till en aktiv livsstil. Konceptet innebär bland annat att fastigheten kommer att erbjuda smarta lösningar, gemensamma sammanträdesrum, lounge, kaffebar och en inspirerande utomhusmiljö.

Kungsleden moderniserar och förädlar totalt cirka 5 900 kvm uthyrningsbar kontorsyta i fastigheten. Inflyttning planeras ske under andra kvartalet 2020.