Kommentar till Mäklarstatistik: Stark efterfrågan på bostadsmarknaden

Foto: Fastighetsbyrån

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stigande priser de senaste månaderna. Vi märker av en stark efterfrågan, framförallt i storstäderna, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar på prisökningar på riksnivå. Den senaste månaden har bostadsrättspriserna stigit med en 2 % och villapriserna med 1 %. På tre månaders sikt så har bostadsrättspriserna stigit med 2 % medan villapriserna legat still. Bostadsrättspriserna stiger mer än villapriserna och lägenheter i Stockholm står nu för de största prisökningarna på både tre och tolv månader.

-Efter årsskiftet har vi märkt en relativt tydlig förändring på bostadsmarknaden med ökad efterfrågan och snabbare försäljningar. En trend är också att efterfrågan i storstäderna, framförallt Stockholm, ökar mest. Det har inte sett på flera år. Låga räntor ger förutsättningar för prisökningar och konsumenternas oro kring utvecklingen på marknaden verkar ha lagt sig, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

-Nu får vi se om situationen med COVID-19, bland annat med börspåverkan och allmän oro för smittspridning, avspeglas något på bostadsmarknaden. Om spridningen inte eskalerar avsevärt i Sverige bör effekterna bli små och kortsiktiga, fortsätter Johan Engström.