Sveaskog avyttrar 10 400 hektar skogsfastigheter

Foto: Sveaskog

Sveaskog avyttrar totalt 10 400 hektar fördelat på drygt 20 skogsfastigheter runt om i Sverige. Totalt försäljningsvärde beräknas uppgå till cirka 136 Mkr. Avyttringen ingår i Sveaskogs markförsäljningsprogram.

– Skog är verkligen en eftertraktad tillgång. I grunden finns värdet som råvara för timmer och massaved och till det adderas värdet som förnybar råvaruresurs för omställning till ett fossilfritt samhälle, säger Sören Åhlund, fastighetsansvarig på Sveaskog.

Fastighetsbeståndet som nu avyttras består av 22 skogsfastigheter samt en lantbruksfastighet. Objekten finns över hela landet, från Katrineholm i syd till Kiruna i norr. Tyngdpunkten av markförsäljningen ligger i Norrland, men objekt finns även till försäljning i Stockholms län.

Ett av objekten i Stockholm är fastighet Sika 4:23 i Björkboda, Norrtälje. Det är en skogsegendom som även ingår i kommunens översiktsplan för etablering av industriverksamhet. Egendomen är välarronderad i ett skifte med gräns mot väg och starkströmsledning i direkt  anslutning. Skogsbestånden domineras av tall och gran med lövinslag. 

I Katrineholm avyttras en lantbruksegendom om cirka 62 hektar. Objektet består av fem områden som angränsar till varandra och Roxmo gård. Åkermarken uppgår till cirka 56 hektar, övrig areal utgörs av bland annat skogsmark. Inom egendomen finns en ladugård om 1 423 kvm, ett sädesmagasin och ett förråd. 

Ytterligare ett annat objekt är Tjärnheden 2:1 i Skatträsk, Arvidsjaur. En sammanhängande skogsegendom på cirka 180 hektar med sjöar. Skogen består till stor del av tall. Den produktiva skogsmarken är cirka 96 hektar med ett virkesförråd på cirka 10 600 skogskubikmeter.   

Flertalet av de objekt som nu avyttras har en årlig organiskt tillväxt på minst 4 procent.