Prepart och Karlstadhus utvecklar höghus på Orrholmen i Karlstad

Så här ska trygghets- och vårdboendet se ut. Illustration: Mondo arkitekter.
Detaljplan för Fören 1 vann laga kraft den 4 augusti 2016. Illustration: Mondo Arkitekter.

På Orrholmen i Karlstad bygger Consto Väst bostäder och ett vårdboende åt beställarna Prepart och Karlstadhus. Den officiella byggstarten för projektet gick i augusti 2018 och i december 2020 ska det vara klart för inflyttning.

Stadsdelen Orrholmen som ligger söder om Karlstads stadskärna omfattar ett sammanhållet bostadsområde, ett större mark- och vattenområde samt Bergholmen. Stadsdelen omsluts av vatten på tre sidor från Vänern och Klarälvsdeltat.

Bostadsområdet där byggnaden nu uppförs är med sin arkitektur och stadsplan typiskt för 1960-talets byggande med höga kulturhistoriska värden och har därför utsetts till en värdefull miljö i Karlstads arkitekturprogram. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Maria Frisk (MP) har ingenting emot att Karlstad växer uppåt.

– Vi har principiellt inget emot höga hus men man måste också titta på hur det påverkar omgivningen, säger Maria Frisk (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Två hus som hör ihop
Det blir ett högre hus på 17 våningar och lägre som är del av samma byggnad. Där de två första våningarna i delen med 17 våningar består av garage och entré. Ovanför entrén byggs ett vårdboende på fyra våningsplan som inrymmer 60 lägenheter, gemensamhetsytor samt personalutrymmen. Övriga våningar blir cirka 40 bostadsrättslägenheter.

Fasad i tegel och metall

Fasaden på de lägre våningarna kommer att vara i tegel och de övre i en ljus metallbeklädnad. På takterrassen på plan tre kommer man att anlägga en vinterträdgård och på takterrassen på plan sex ett växthus. Byggarbetet inleddes i augusti 2018 och beräknas stå klart under 2020.