Kungsleden hyr ut ca 7 700 kvadratmeter i Malmö och Ängelholm

Foto: Kungsleden

Kungsleden har tecknat två nya hyresavtal avseende uthyrning av ca 7 700 kvm lager- och kontorsyta i fastigheterna Dubbelknappen 4 i Malmö och Älvdalen 1 i Ängelholm. Hyresgästerna består av en ny och en befintlig hyresgäst.

Kungsledens befintliga hyresgäst 3D Prima utökar sin befintliga lager- och distributionsyta för 3D-skrivare med ca 1 300 kvm i Dubbelknappen 4. Den nya hyresgästen Englog flyttar in på drygt 6 400 kvm i Älvdalen 1 för sin verksamhet inom tredjepartslogistik och truckutbildning.”Att bygga långsiktiga relationer och inspirerande arbetsplatser med våra hyresgäster är viktigt för oss. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet av 3D Prima, som mer än fördubblar sin yta, och vi välkomnar Englog som ny hyresgäst”, säger Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö hos Kungsleden.

”I samband med att vi växer vår verksamhet inom distribution av 3D-skrivarutrustning var vi i behov av större lokaler. Med tanke på vårt samarbete med Kungsleden under en längre tid föll det naturliga valet i att stanna kvar och utöka ytan i de befintliga lokalerna”, säger Jacob Mårtensson, VD på 3D Prima.

”Vi var i behov av rymliga och flexibla lokaler där vi dels kan bedriva vår verksamhet inom tredjepartlogistik, dels utbilda blivande truckförare. Kungsleden var tillmötesgående och lyhörd i processen och vi ser fram emot att tillträda våra nya lokaler”, säger Benni Olsson, VD på Englog.

Dubbelknappen 4, med en uthyrningsbar yta om ca 21 800 kvm är därmed fullt uthyrd. Fastigheten är belägen i Kungsledens kluster Malmö Fosie. Älvdalen 1 i Ängelholm har drygt 11 900 kvm uthyrningsbar yta och uppnår en uthyrningsgrad om ca 55 procent. Nyuthyrningarna löper över fyra år och motsvarar ett årligt hyresvärde om 4,7 Mkr.