Atrium Ljungberg tappar hyresintäkter

Henrik Montgomery/TT: Som många andra konstaterar fastighetsbolaget Atrium Ljungberg att effekterna av coronapandemin är svårbedömda. Arkivbild.

Atrium Ljungberg presenterade sin kvartalsrapport med en miljardsmäll relaterat till en nedskrivning av värdet på handelsfastigheterna med 1,5 miljarder kronor, allt som en effekt av coronakrisen där många av bolagets hyresgäster har allvarliga problem.

Hyresrabatt är nu en het fråga i branschen där handlaren kan få halverad hyra och staten tar halva den kostnaden för fastighetsbolaget.

TT: Hur tänker ni kring att ge hyresrabatt?

Vi kommer att göra en bedömning från fall till fall, de har alla väldigt olika förutsättningar, säger vd:n Annica Ånäs.

Beror på prestation

På frågan om hyresgästen ska ha tappat visst mycket i intäkter för att komma ifråga svarar hon:

Som sagt, vi kommer att göra en bedömning för varje hyresgäst. Och då är det den typen av bedömning bland annat som ingår i det, hur de har presterat de senaste veckorna.

Atrium Ljungberg har gett vissa hyresgäster anstånd med betalningar och också medgivit månadsinbetalningar i stället för kvartalsbetalningar. Hur stora de är vill inte Ånäs gå in på, men hon konstaterar också att flera kedjor bland hyresgästerna gått i konkurs eller ansökt om företagsrekonstruktion.

En fjärdedel

Om bolaget skulle ge alla drabbade hyresgäster, sällanköpshandeln, café och restauranger, rabatt på hyran skulle det medföra ett hyresbortfall på 45 miljoner kronor under andra kvartalet, eller närmare en fjärdedel. Under första kvartalet uppgick intäkterna för den typen av hyresgäster till knappt 200 miljoner kronor.

Framtiden är svårbedömd, konstaterar Annica Ånäs, och prognosen för resultatet 2020 dras därför tillbaka.

Men finanserna är starka även om oron på kapitalmarknaderna tryckt upp räntorna på obligationer och företagscertifikat, enligt Ånäs, och de planerade byggprojekten ändras inte med anledning av coronakrisen.