JSR förvärvar industrifastighet i Moraberg

JSR fastigheter har förvärvat fastigheten "Traktorn 5" i Södertälje och Morabergs industriområde. Fastigheten används idag uteslutande till industriverksamhet. Den uthyrbara arean uppgår idag till 2000m2.

-Förvärvet utgör ett bra komplement till fastighetsportföljen då vi redan äger fastigheter i området. Vi upplever att det redan finns en hög efterfrågan på lättindustrilokaler i Moraberg och vi arbetar aktivt med att utveckla våra fastigheter i området, säger Samuel Beckstrand, CEO , JSR fastigheter.

JSR fastigheter äger och förvaltar industrifastigheter i Stockholmsregionen med huvudfokus på lager och lätt industri i väletablerade områden. JSR anser att den geografiska närheten alltid är en styrka och vill av den anledningen endast uteslutande invesdtera i fastigheter där vi har en god lokalkännedom.

JSR förvärvar fastigheter i syfte att långsiktigt äga, förädla och förvalta dom.