Obetalda bostadsavgifter ökar

Foto: Vogler/Wikimedia

 

Allt fler får svårare att betala sina bostadskostnader. Inkassokraven på innehavare av bostadsrätter ökar kraftigt, visar statistik.

Ta kontakt med föreningens styrelse vid betalningsproblem, är rådet.

Coronakrisens härjningar dimper även ned på bostadsrättsföreningarna som på flera sätt blir av med intäkter, dels lokalhyresgäster som inte har råd med hyran när inkomsterna försvinner, dels boende som kanske blivit arbetslösa och som får problem med månadsavgiften.

Ökningen av ärenden, av obetalda aprilavgifter, som gått iväg till inkasso har ökat med nästan 80 procent jämfört med samma tid i fjol, enligt statistik från Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC), som hanterar inkassoärenden för omkring 3 000 av 4 000 bostadsrättsföreningar knutna till SBC, motsvarande cirka 70 000 lägenheter.

Prioritera bostaden

Påminnelserna är ungefär lika många, runt 2 500 i månaden, men inkassoärendena har ökat kraftigt, säger Markus Pålsson, affärsområdeschef på SBC.

Normalt antal inkassofall per månad ligger runt 700, men i april handlar det om cirka 1 250, vilket tydligt indikerar att fler fått betalningsproblem i krisen, enligt Pålsson.

När räkningarna samlas på hög måste bostaden prioriteras. Annars kan det gå fort. Om inte avgiften kommit in i rätt tid har styrelsen för bostadsrättsföreningen rätt att efter sju dagar säga upp nyttjanderätten till bostaden. Efter det har medlemmen tre veckor på sig att betala, sen kan föreningen påkalla tvångsförsäljning.

Men det är tung administrativ process för föreningen, säger SBC:s bolagsjurist Stefan Lindberg.

Ingen särbehandling

Så ett bättre råd, och något de flesta föreningsstyrelserna ändå väljer, är att göra upp om något slags anstånd eller avbetalningsplan – att hjälpa den ekonomiskt utsatta medlemmen.

Att sätta ner avgiften för en enskild medlem är dock inte lämpligt. Det är inte tillåtet att särbehandla en boendemedlem, det går ut över alla andra, enligt Stefan Lindberg.

Då slår det på föreningens gemensamma ekonomi.

Ur den enskildes perspektiv: stoppa inte huvudet i sanden, ta kontakt med styrelsen för att hitta en hållbar lösning på betalningsproblemen, rekommenderar Stefan Lindberg.

Olle Lindström/TT